top of page

Projektovanie elektrických zariadení

Inžinierska činnosť

Poradenstvo

 

BINÓ s.r.o.

je od roku 2019 nástupcom firmy 

Ing. Štefan Binó - Elektrické zariadenia,

ktorá  bola založená v roku 1991 so zameraním na projektovanie

vyhradených technických zariadení elektrických,

bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov.

Poskytujeme komplexné projekčné a inžinierske služby v oblasti

predprojektovej a komplexnej projektovej prípravy stavieb,

projektového manažmentu, technického a ekonomického poradenstva,

vykonávania autorského dohľadu

a vyhotovovania odborných posudkov.


 

Firma BINÓ s.r.o.

je zaradená do prekvalifikačného systému dodávateľov

SSD, a.s. Žilina

na vypracovanie projektovej dokumentácie

a výkon inžinierskej činnosti pre stavby VN a NN

 

Ku všetkým zákazníkom pristupujeme individuálne a snažíme sa navrhnúť pre nich najvhodnejšie riešenia.

 

img0100.png

Projektové práce:

Ing. Štefan Binó

Inžinierska činnosť:

Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Jana Tatarková

Geodetické práce:

Autorizovaný stavebný inžinier

Stanislav Klobucký

Externá spolupráca:

Ing. Peter Binó

logo.png
BINÓ s.r.o.
je dobrovoľným členom SKSI
od r. 2018
Ing. Štefan Binó - konateľ
je členom SKSI
a autorizovaným stavebným inžinierom
od r. 2001 pre:
Inžinierske stavby:
Líniové vedenia a rozvody
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb:
Elektrotechnické zariadenia
to Services
to Work

    Projekty   

Napíšte nám... 

BINÓ s.r.o.

Jaseňová 3223/34

01007 Žilina

bino@bino.sk

www.bino.sk

+421 903 503 744

Success! Message received.

bottom of page